Græn skref HMS

Árið 2022 losaði HMS 39,5 tonn af CO2íg vegna samgangna, orkunýtingar og úrgangs. Losunin nam 219 kg af CO2íg á hvern starfsmann, sem er 22% minna en árið 2019 þegar mælingar hófust – en þó nokkuð meiri en árin 2020 og 2021.

HMS hefur sett sér það markmið að fram til ársins 2030 muni stofnunin draga úr kolefnislosun á hvern starfsmann um 40% miðað við árið 2019.

Græn skref

Í mars 2020 skráði HMS sig til leiks í verkefninu Græn skref í ríkisrekstri, sem rekið er á vegum Umhverfisstofnunar. Í verkefninu eru um 170 vistvænar aðgerðir framkvæmdar í fimm skrefum en stefnt er að því að HMS ljúki þeim öllum á fyrri hluta árs 2022. 

Nú þegur hefur HMS meðal annars unnið að bættri sorpflokkun, minnkað sóun, takmarkað notkun á plasti og einnota hlutum, hugað að betri orkunýtingu, lagt áherslu á umhverfisvænar samgöngur og innleitt vistvænni innkaup. ​HMS hefur einnig innleitt Grænt bókhald en þar eru teknar saman upplýsingar um innkaup stofnunarinnar á pappír, hreinlætisvörum, orku og öðrum rekstrarvörum og -þjónustu. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna samgangna á vegum HMS eru einnig færðar inn í bókhaldið. 

Með því að fylgjast með losun og eðli innkaupa á vöru og þjónustu vegna starfseminnar, getur HMS sett sér mælanleg markmið um minni sóun, vistvænni innkaup og samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Að sama skapi verður auðveldara að fara í aðgerðir til að minnka neikvæð umhverfisáhrif HMS. Enn fremur fær stofnunin tækifæri til að kolefnisjafna þá losun sem ekki næst að koma í veg fyrir og skoða árangurinn í samanburði við aðrar stofnanir sem taka þátt í verkefninu.​

Kolefnislosun HMS 2019-2022 og aðrir umhverfisþættir

Árið 2022 nam losun frá rekstri HMS 219 kg af CO2íg á hvern starfsmann, sem er 22% minna en árið 2019 þegar mælingar hófust – en þó nokkuð meiri en árin 2020 og 2021.

Losun vegna aksturs frá 2019-2022 hefur rúmlega tvöfaldast og losun frá flugi er 2,5 sinnum meiri 2022 en 2021. Þess má þó geta að á sama tíma hafa eftirlit, heimsóknir og vettvangsskoðanir aukist í starfsemi HMS. Reynt er að sporna við losun vegna samgangna með því að takmarka utanlandsferðir, fjölga fjarfundum og nota vistvæna bílaleigubíla og leigubíla þegar á þeirri þjónustu þarf að halda.

Á sama tíma hefur endurvinnsluhlutfall úrgangs aukist úr 63% í 97%, fjöldi samgöngusamninga tæplega tvöfaldast og notkun á heitu vatni dregist saman.

Þá minnkaði pappírsnotkun á stöðugildi hratt, fór úr 12,3 kg á stöðugildi 2019 niður 0,7 kg 2022. Auk þess fór hlutfall umhverfisvottaðrar ræstiþjónustu úr 10% í 69% frá 2021 til 2022.

Nánar er fjallað um innleiðingu umhverfis- og loftslagsstefnu HMS í Umhverfisskýrslu HMS fyrir árið 2021 og Umhverfisskýrslu HMS fyrir árið 2022.

Kolefnisjöfnun vegna losunar 2019-2022

HMS hefur kolefnisjafnað þá losun sem stafaði af starfsemi stofnunarinnar á árunum 2019-2022 og meira til.

Árin 2019-2021 var það gert með gróðursetningu trjáa í samvinnu við Sólheima. Öll þeirra ræktun er lífræn og Tún-vottuð. Auk kolefnisjöfnunarinnar skapaði þátttakan í verkefninu mikilvæg störf fyrir íbúa Sólheima.

Til að jafna losun ársins 2022 voru keyptar voru 50 tonn af vottuðum kolefniseiningum hjá fyrirtækinu Yggdrasill Carbon (YGG). Plöntur verða gróðursettar á Arnaldsstöðum í Fljótsdal.