Mælitæki

Á Íslandi og í öðrum ríkjum á EES-svæðinu eru gerðar kröfur um reglubundið eftirlit með mælitækjum til að tryggja öryggi og áreiðanleika í sölumælingum til neytenda og vegna lýðheilsu og umhverfismála. 

Mælitækið eru notuð til að tryggja almannaheill, lýðheilsu, öryggi og reglu, umhverfis- og neytendavernd, skatt- og gjaldheimtu, greiðslu fyrir vörur eða þjónustu sem og góða viðskiptahætti. 

Löggjöf um mælitæki

Mælitæki eru notuð í ýmsum mælingaverkefnum. Mælitækið eru notuð til að tryggja almannaheill, lýðheilsu, öryggi og reglu, umhverfis- og neytendavernd, skatt- og gjaldheimtu, greiðslu fyrir vörur eða þjónustu sem og góða viðskiptahætti.  Hafa því mælitæki bein eða óbein áhrif á daglegt líf á marga vegu. Nauðsynlegt er því í mörgum tilvikum að nota mælitæki sem lúta lögbundnu eftirliti. 

Lögbundið eftirlit á þó ekki að hafa í för með sér hindranir við frjálst flæði mælitækja á EES-markaðnum og tryggja verður samkeppni, framþróun, nýjungar og valfrelsi rekstaraðila til að velja mælitæki sem fullnægja grunnkröfum um öryggi og rekjanleika mælinga sem falla undir lögbundið eftirlit. Í tilskipun 2014/32/ESB sem innleidd er á Íslandi með reglugerð nr. 876/2016 eru settar samhæfðar reglur um kröfur sem mælitæki þurfa að uppfylla til að geta verið lögleg á markað. 

Í viðauka III.-XII. tilskipunarinnar eru ákvæði um mælitæki sem falla undir reglurnar:

III. Viðauki – Vatnsmælar (MI-001)
 IV. Viðauki – Gasmælar og búnaður til að umreikna rúmmál (M1-002)
  V. Viðauki – Raforkumælar MI -003)
 VI. Viðauki – Varmaorkumælar (MI-004)
VII. Viðauki – Mælikerfi fyrir samfellda og sívirka mælingu á magni vökva annars en vatns
VIII. Viðauki – Sjálfvirkar vogir (MI-006)
 IX. Viðauki – Gjaldmælar leigubifreiða (MI-007)
  X. Viðauki – Mæliáhöld (MI-008)- Lengd og rúmtaksmál
 XI. Viðauki – Víddamælitæki (MI-009) Lengdar, - flatarmáls, - og margvíddamælitæki