Löggilding vigtarmanna

HMS hefur lögum samkvæmt verið falið að gefa út starfsleyfi fyrir vigtarmenn. Um skilyrði með veitingu starfsleyfa til löggiltra vigtarmanna í samræmi við ákvæði í lögum og reglugerðum um það efni, um námskeið, próf og löggildingu vigtarmanna má sjá nánar hér.

Í samræmi við heimildir í ákvæðum laga hverju sinni er HMS heimilt að fela einkaaðilum framkvæmd eftirlits þegar við á.

Skráning á námskeið vigtarmanna

Umsækjandi hefur lesið og kynnt sér skilmála þá er gilda um löggildingu vigtarmanna.

Skráning á námskeið vigtarmanna

Umsækjandi hefur lesið og kynnt sér skilmála þá er gilda um löggildingu vigtarmanna.