Búnaður á sprengihættustöðum

Allur búnaður til notkunar á sprengihættustöðum sem markaðssettur er á Íslandi skal uppfylla ákvæði sem fram koma í reglugerð um búnað og verndarkerfi sem ætluð eru til notkunar í mögulega sprengifimu lofti, nr. 313/2018.

Ofangreind reglugerð er byggð á tilskipun Evrópusambandsins um sama efni, 2014/34/ESB (ATEX*), og gilda því sömu reglur á Evrópska efnahagssvæðinu (EES), sem samanstendur af Evrópusambandinu (ESB), Íslandi, Liechtenstein og Noregi, um þann búnað sem fellur undir tilskipanir ESB sem staðfestar hafa verið af sameiginlegu EES-nefndinni.

Í reglugerðinni eru skilgreindar kröfur til búnaðar, samræmismatsaðferðir, skyldur rekstraraðila (framleiðenda, innflytjenda og dreifenda), kröfur um CE-merkingu, Ex-merkingu, ESB-samræmisyfirlýsingu, tæknigögn o.fl.

Framleiðendur, innflytjendur og eftir atvikum aðrir rekstraraðilar bera ábyrgð á að ákvæðum ofangreindrar reglugerðar sé fylgt. Faggiltar skoðunarstofur í umboði HMS sjá með virku markaðseftirliti til þess að búnaður uppfylli þau skilyrði sem sett eru í reglugerðinni. 

*) ATEX (ATmosphere EXplosibles) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/34/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi búnað og verndarkerfi sem ætluð eru til notkunar í hugsanlega sprengifimu lofti.

Gagn­leg­ar upp­lýs­ing­ar og fræðsla