Leiðbeiningar við byggingarreglugerð

Hér má finna leiðbeiningar við byggingarreglugerð nr. 112/2012 með áorðnum breytingum. Eldri útgáfur leiðbeininga er hægt að nálgast hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.

Leiðbeiningar þessar eru meginreglur og eru þær í stöðugri endurskoðun. Ef notendur leiðbeininganna hafa eitthvað við þær að athuga eru þeir vinsamlegast beðnir að koma athugasemdum á framfæri við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Senda athugasemd vegna leiðbeininga.

Drög að leiðbeiningum til umsagnar

Drög að leiðbeiningum við byggingarreglugerð 112/2012 hefur verið fært á nýjan vef www.byggingarreglugerd.is

NúmerNafnÚtgáfaDags.
2.2.2Rannsóknir á slysum og tjónum1.204.02.2020
2.3.1Byggingarleyfisskyldar framkvæmdir1.812.04.2021
2.4.3Sérstakar kröfur (vegna byggingarleyfis)1.409.03.2021
2.6.1Umsókn um stöðuleyfi1.130.05.2018
2.6.2Heimild leyfisveitanda til að fjarlægja lausamuni1.204.02.2020
2.9.1Stöðvun framkvæmda, lokun mannvirkja o.fl.1.204.02.2020
2.9.2Aðgerðir til að knýja fram úrbætur1.204.02.2020
2.9.3Áminning og missir löggildingar eða starfsleyfis1.315.12.2020
3.7.3Stöðuskoðanir leyfisveitanda1.412.07.2021
4.5.3Greinargerðir hönnuða1.515.12.2020
4.5.4Efnisyfirlit hönnunargagna1.315.12.2020
4.5.5Yfirlit yfir útreikninga, rökstuðning og aðrar forsendur hönnunar1.315.12.2020
4.6.1Kröfur (gæðastjórnunarkerfi hönnuða og hönnunarstjóra)1.617.03.2021
4.7.6Heimild fyrirtækja og stofnana til að bera ábyrgð sem byggingarstjórar1.415.12.2020
4.8.1Kröfur (gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra)2.510.06.2021
4.9.1Kröfur (samningur byggingarstjóra og eiganda)1.415.12.2020
4.10.1Ábyrgð og verksvið iðnmeistara1.415.12.2020
4.10.2Gæðastjórnunarkerfi iðnmeistara1.817.03.2021
6.1.3Kröfur um algilda hönnun1.516.11.2020
6.1.5Breytingar á þegar byggðu mannvirki eða breytt notkun1.416.11.2020
6.2.1Staðsetning bygginga1.522.12.2020
6.2.2Aðkomuleiðir og umferðasvæði innan lóðar1.522.12.2020
6.2.3Algild hönnun aðkomu að byggingum3.516.11.2020
6.2.4Bílastæði hreyfihamlaðra5.022.12.2020
6.4.2Inngangsdyr/Útidyr og svala-/garðdyr4.616.11.2020
6.4.3Dyr innanhúss3.516.11.2020
6.4.4Gangar og anddyri4.716.11.2020
6.4.6Stigar, tröppur og þrep2.522.12.2020
6.4.7Stigapallar2.616.11.2020
6.4.8Stigar og tröppur - breidd og lofthæð4.422.12.2020
6.4.9Stigar og tröppur - gönguhlutfall, framstig, uppstig, skilgreiningar o.fl2.422.12.2020
6.4.10Sveigðar tröppur, hringstigar og útitröppur2.522.12.2020
6.4.11Skábrautir og hæðarmunur3.522.12.2020
6.4.12Lyftur og lyftupallar3.616.11.2020
6.5.1Almennt (handrið og handlistar)3.422.12.2020
6.5.2Frágangur handlista1.816.11.2020
6.5.3Frágangur handriðs2.522.12.2020
6.5.4Hæð handriðs2.516.11.2020
6.6.1Almennar kröfur2.616.04.2021
6.7.1Almennar kröfur til íbúða1.716.11.2020
6.7.2Lofthæð og birtuskilyrði4.422.12.2020
6.7.3Íbúðir hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar1.616.04.2021
6.7.4Íbúðir í kjallara og á jarðhæð2.422.12.2020
6.8.1Almennt1.509.03.2021
6.8.3Algild hönnun snyrtinga og baðherbergja2.622.12.2020
6.10.1Almennt2.609.03.2021
6.10.2Sjúkrahús, hjúkrunar-, dvalar-, hvíldar- og hressingarheimili1.522.12.2020
6.10.4Íbúðir og heimavistir fyrir námsmenn (stúdentagarðar)3.622.12.2020
6.11.1Frístundahús3.616.11.2020
6.11.2Sæluhús, veiðihús, fjallaskálar o.fl.1.622.12.2020
6.11.5Bílgeymslur1.716.11.2020
6.11.6Sérstök mannvirki1.622.12.2020
6.11.7Þjónustukjarnar1.622.12.2020
6.11.8Starfsmannabúðir1.622.12.2020
6.12.6Sorpgeymslur og sorpflokkun2.422.12.2020
6.13.1Bréfakassar2.422.12.2020
7.1.3Umferðarleiðir2.522.12.2020
9.2.3Greinargerð og sannprófun lausna1.007.04.2022
9.4.2Sjálfvirk brunaviðvörun1.323.11.2020
9.4.5Slöngukefli1.323.11.2020
9.4.7Hurðalokari (pumpa)1.129.06.2018
9.4.8Sjálfvirk reyklosun1.207.02.2020
9.4.12Neyðarlýsing1.401.10.2021
9.5.2Flóttaleiðir1.311.01.2021
9.5.3Aðgengi að flóttaleiðum1.311.01.2021
9.5.4Ein flóttaleið frá notkunareiningu1.623.04.2021
9.5.5Björgunarop1.323.11.2020
9.5.6Göngulengd flóttaleiða1.123.11.2020
9.5.7Fólksfjöldi1.311.01.2021
9.5.10Öruggt svæði fyrir hreyfihamlaða1.215.06.2021
9.5.11Leiðamerkingar á flóttaleiðum1.311.01.2021
9.6.11Brunahólfun1.028.09.2021
9.6.23Starfsemi sem sérstök hætta stafar af1.007.04.2022
9.6.26Gluggar í útveggjum1.025.05.2020
9.6.4Olíugeymar og olíuskiljur2.311.01.2021
9.6.14Brunavarnir í loftræsikerfum1.013.09.2021
9.6.17Kröfur vegna svalaskýla1.022.09.2021
9.7.1Varnir gegn útbreiðslu elds1.323.11.2020
9.7.5Bil á milli bygginga1.014.04.2021
9.7.6Smáhýsi3.311.01.2021
9.8.4Reyklosun1.323.11.2020
9.8.5Stigleiðsla1.423.11.2020
9.8.7Merkingar1.311.01.2021
9.9.3Brunamótstaða burðarvirkja - staðlað brunaferli1.311.01.2021
9.9.5Hönnun með náttúrulegu brunaferli1.311.01.2021
10.2.6Loftræsing í skólum og sambærilegum byggingum1.311.01.2021
10.2.7Loftræsing atvinnuhúsnæðis1.223.11.2020
10.4.2Kröfur (útilýsing)1.709.03.2021
11.1.2Kröfur (hljóðvist)1.311.01.2021
11.1.3Staðfesting hljóðvistar vegna þegar byggðra mannvirkja1.311.01.2021
15.2.2Áætlun um meðhöndlun1.211.01.2021
16.1.1Almennar kröfur - (afhending handbókar)1.411.01.2021