Markaðseftirlitsáætlun HMS 2024

Markaðseftirlitsáætlun HMS fyrir árið 2024

Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun (HMS), sem gegnir bæði hlutverki samræmingaraðila markaðseftirlits á Íslandi og fer jafnframt sjálf með eftirlit með fjölbreyttum vörum á markaði, hefur nú birt markaðseftirlitsáætlun sína fyrir árið 2024. Áætlunin er birt með fyrirvara um breytingar sem kann að þurfa að gera á henni á árinu, t.a.m. vegna breytinga á regluverki sem gildir um vöruflokka hverju sinni. Markaðseftirlitsáætlunin tekur til margra vöruflokka og með henni er mörkuð skýr stefna stofnunarinnar í eftirliti þessa árs. Með stefnumörkun af þessum toga til framtíðar hyggst HMS tryggja eins og kostur er að vörur sem falla í marga mismunandi vöruflokka á markaði uppfylli nauðsynlegar öryggis- og gæðakröfur, til hagsbóta fyrir neytendur og samfélagið í heild.