Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur tekið í notkun upplýsingakerfi sem nefnist Miðlæg rafmagnsöryggisgátt. Með vaxandi netnotkun almennings á síðustu árum hafa kröfur á hið opinbera um rafrænar þjónustuleiðir aukist.Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, sem ber ábyrgð á eftirliti með rafmagnsöryggi hér á landi gerir kröfur til löggiltra rafverktaka og rafveitna um skil á tilteknum upplýsingum sem lið í opinberu eftirliti með rafmagnsöryggi, vill leggja sitt af mörkum til að mæta slíkum kröfum. Stofnunin hefur unnið að markvissri uppbyggingu á rafrænum þjónustuleiðum og fyrsta afurð þeirra vinnu kemur hér fram á sjónarsviðið.  Miðlæg rafmagnsöryggisgátt er heildstætt upplýsingakerfi sem inniheldur nokkrar sjálfstæðar kerfiseiningar sem tengja löggilta rafverktaka, dreifiveitur (rafveitur) og faggiltar skoðunarstofur saman við upplýsingakerfiHúsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Rafmagnsöryggisgáttinni er ætlað að auðvelda rafræn skil á upplýsingum og á sama tíma auðvelda öll samskipti rafverktaka við Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, dreifiveitur og skoðunarstofur.

Rafmagnsöryggisgátt

Hér geta rafverktakar skráð sig inn í Miðlæga rafmagnsöryggisgátt.

Rafmagnsöryggisgátt

Hér geta rafverktakar skráð sig inn í Miðlæga rafmagnsöryggisgátt.