Skrár og skýrslur

Tilgangur og umfang

Að tryggja skoðun á öryggisstjórnunarkerfi rafveitu vegna skráninga og skýrslugerðar í samræmi við Reglugerð um raforkuvirki (rur) með tilliti til:

  • Skráninga og skýrslna og
  • aðgengis að skráningum.

Lýsing

Skráningar og skýrslur:

Rafveita skal halda til hagar skrám, skýrslum og öðrum gögnum sem sýna fram á að unnið sé eftir öryggisstjórnunarkerfinu.

Aðgengi að skráningum:

Rafveita skal hafa viðunandi skjalavistunarkerfi þar sem m.a. er tekið á því hve lengi gögn skuli geymd. Skrár, skýrslur og önnur gögn skulu varðveitt á þann hátt að auðvelt sé að ná til þeirra og auðrekjanlegt sé fyrir hvert einstakt verk, skoðun eða atvik.

Tilvísanir

  • VLR 3.031: Öryggisstjórnun rafveitna, iðjuvera og einkarafstöðva, gr. 13.

Eyðublöð:

  • EYB 3.216 - Skoðun á öryggisstjórnunarkerfi rafveitna, iðjuvera og einkarafstöðva.