Jafnréttisáætlun

Markmið og umfang

Jafnréttisáætlun HMS miðar að því að tryggja jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna og er unnin í samræmi við lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

Leiðarljós áætlunarinnar er að HMS sé eftirsóknarverður vinnustaður þar sem jafnrétti og jafnræði kynjanna er virt í hvívetna, að allt starfsfólk eiga jafna möguleika og að starfsfólk sæti ekki mismunun í starfi.

Launajafnrétti

HMS skuldbindur sig til þess að greiða sömu laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Með jöfnun launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir alla, óháð kyni, uppruna eða öðrum ómálefnalegum þáttum.

Mark­mið: Að öll kyn hafi jöfn laun og njóti sömu kjara fyr­ir sömu eða jafn verð­mæt störf. 

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Stefnur og aðgerðaráætlanir í jafnlaunamálum séu kynntar og aðgengilegar starfsfólkiTeymisstjóri mannauðsStöðugt í gangi
Framkvæma árlega launagreiningu með það að markmiði að mæla hvort kynbundinn launamunur sé til staðarAðstoðarforstjóriLokið í janúar ár hvert
Kynna niðurstöður launagreininga fyrir stjórnendum og starfsfólkiAðstoðarforstjóriLokið í janúar ár hvert

Mark­mið: Að mæld­ur launa­mun­ur í launa­grein­ingu sé inn­an við +/- 2%.

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Leiðrétta laun ef fram kemur óútskýranlegur munur á launum kynjannaAðstoðarforstjóriStöðugt

Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun

Það er stefna HMS að öll störf sem laus eru til umsóknar skulu standa öllum kynjum opin, sbr. þó 2. mgr. 16. gr. jafnréttislaga um sértækar aðgerðir til að jafna stöðu þess kyns sem hallar á.

HMS leggur einnig ríka áherslu á að tryggja öllu starfsfólki sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru á vegum HMS.

Mark­mið: Að öll störf standi opin öll­um kynj­um

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Auglýsingar um laus störf eru skrifaðar þannig að þær höfði til allra kynjaTeymisstjóri mannauðsStöðugt í gangi
Kyngreind samantekt yfir auglýst störf, umsækjendur og ráðningarTeymisstjóri mannauðsGreining liggi fyrir í janúar ár hvert

Mark­mið: Að jafna kynja­hlut­fall­ið í starfs­manna­hópn­um, þ.m.t. í hópi stjórn­enda

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Samantekt á kynjahlutföllum í starfsmannahópnumTeymisstjóri mannauðsGreining liggifyrir í janúar ár hvert

Mark­mið: Að starfs­þjálf­un, end­ur­mennt­un og sí­mennt­un sé að­gengi­leg öll­um kynj­um.

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Árleg greining á kynjaskiptingu starfsfólks sem sækir námskeið eða aðra skipulagða endurmenntun/símenntun á vegum HMSTeymisstjóri mannauðsGreining liggi fyrir í janúar ár hvert
Ef óútskýrður halli kemur í ljós varðandi kynjaskiptingu verði brugðist viðTeymisstjóri mannauðsÞegar við á

Samræming vinnu og fjölskyldulífs

HMS leggur áherslu á að samræma starfsskyldur starfsfólks hjá HMS og fjölskyldulíf og mun gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja samræmingu vinnu og fjölskyldulífs.

Ráðstafanir skulu m.a. tryggja sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma, þar sem því verður viðkomið, þannig að tekið er tillit til vinnu og fjölskyldulífs. Starfsfólki verður einnig gert auðveldara að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof.

Mark­mið: Að vera fjöl­skyldu­vænn vinnu­stað­ur

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Kynna starfsfólki stefnu HMS þegar kemur að samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífsTeymisstjóri mannauðsStöðugt í gangi

Mark­mið: Að for­eldr­ar nýti rétt sinn varð­andi for­eldra- og fæð­ing­ar­or­lof og vegna veik­inda barna

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Kynna starfsfólki réttindi og skyldur þegar kemur að fæðingar- og foreldraorlofi og réttindi og skyldur vegna fjarvista vegna veikinda barnaTeymisstjóri mannauðsStöðugt í gangi

Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni

HMS mun gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk verði fyrir einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi, hvort sem er af hendi samstarfsfólks, stjórnenda eða viðskiptavina.

Mark­mið: Að kyn­bund­ið of­beldi, kyn­bund­in áreitni, kyn­ferð­is­leg áreitni eða ein­elti sé ekki lið­ið á vinnu­staðn­um

AðgerðirÁbyrgðTímarammi
Að forvarnar- og viðbragðsáætlun sem tekur á kynbundnu ofbeldi, kynbundnu og kynferðislegri áreitni og á einelti sé til staðar fyrir vinnustaðinnAðstoðarforstjóriStöðugt í gangi
Fræðsla fyrir alla starfsmenn um viðbragðsáætlun sem tekur á einelti, kynferðislegu og kynbundnu áreitni og ofbeldiTeymisstjóri mannauðsStöðug í gangi

Ábyrgð, eft­ir­fylgni og gild­is­tími

Ábyrgðarmaður jafnlaunakerfis HMS ber ábyrgð á eftirfylgni áætlunarinnar, en árlega er farið yfir stöðu markmiða og verkefna á rýnifundi stjórnenda í tengslum við jafnlaunavottun.

Jafnréttisáætlunin er í sífelldri þróun, eins og aðrar stefnur HMS.

Jafnréttisáætlun þessi var samþykkt af stjórn HMS þann 20.01.2023 og verður endurskoðuð innan þriggja ára.