Jafnlaunastefna

Markmið og umfang

Það er markmið með jafnlaunastefnu Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) að starfsfólk stofnunarinnar hafi jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar á vinnustaðnum. Stefnan á við um alla starfsmenn HMS og á við á öllum starfsstöðvum stofnunarinnar. Jafnlaunastefnan er í samræmi við jafnréttisáætlun HMS.

Lýsing og framkvæmd stefnunnar

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun starfrækir jafnlaunakerfi í samræmi við jafnlaunastaðall til að vega störf og verðmeta þau og til að tryggja að stofnunin starfi samkvæmt viðeigandi lögum, reglugerðum og kjarasamningum. Stofnunin skuldbindur sig til að framfylgja lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og rétt kynjanna, auk annarra laga og krafna er um stofnunina gilda og koma til grundvallar jafnlaunakerfi HMS.

Ábyrgð og rýni

Forstjóri HMS ber ábyrgð á að farið sé eftir jafnlaunastefnunni. Hann ber einnig ábyrgð á að kröfum jafnréttislaga og jafnlaunastaðals (ÍST 85:2012) sé fullnægt. Framkvæmda­stjórn ber ábyrgð á því að stefnunni sé viðhaldið, hún sé rýnd og endurskoðuð reglulega. Brugðist er við óútskýrðum launamun með aðgerðaráætlun um endurbætur. Fram­kvæmda­stjórn yfirfer allar athugasemdir um frábrigði og ber endanlega ábyrgð á að þau séu meðhöndluð og að tekið sé mið af athugasemdum vottunaraðila og starfsmanna. Framkvæmda­stjórn ber ábyrgð á því að jafnlaunastefnan sé kynnt fyrir starfs­mönnum og að jafnlaunastefna þessi sé aðgengileg á vef stofnunarinnar.

Lagalegar kröfur og aðrar kröfur

Ábyrgðaraðili jafnlaunkerfisins ber ábyrgð á að vakta lög- og reglugerðir sem um stofnunina gilda og tryggja að stofnunin uppfylli ytri kröfur. Jafnlaunastefna HMS skal vera í samræmi við viðeigandi kröfur og samhliða innri úttektum skal rýna lögin m.t.t. breytinga frá síðustu úttekt.

Gildistími og endurskoðun

Jafnlaunastefna þessi var samþykkt af stjórn HMS þann 20.01.2023 og verður endur­skoðuð innan þriggja  ára.