Greiðsluerfiðleikar

Óvænt áföll geta skert tekjur lántaka þannig að þeir eigi í erfiðleikum með að greiða af lánum sínum. Þá er mikilvægt að hafa samband og leita lausna.

Lausnir vegna tímabundins greiðsluvanda:

  • Frestun afborgana
  • Skuldbreyting vanskila
  • Lenging lánstíma

Lausnir vegna viðvarandi greiðsluvanda:

  • Fjárhagsleg endurskipulagning

Fyrir frekari upplýsingar um úrræði vegna greiðsluerfiðleika skal hafa samband við logadilalan@hms.is