Húsnæðis- og mannvirkjastofnun

Mínar síður

Lán til bygginga vistheimila og sambýla

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er heimilt að lána félögum, sveitarfélögum og félagasamtökum til byggingar eða kaupa á sambýlum fyrir fatlaða.Við ákvörðun lánsfjárhæðar er tekið tillit til fjármagns frá Framkvæmdasjóði fatlaðra og úr ríkisjóði til hlutaðeigandi framkvæmdar  þannig að þetta allt samanlagt getur aldrei orðið hærra en sem nemur kaupverði eða  heildar byggingakostnaði framkvæmdar.Lán koma til útgreiðslu þegar framkvæmdum er lokið eða samkvæmt kauptilboði. HMS er heimilt að greiða lán út á framkvæmdatíma að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Upp­lýs­ing­ar vegna lána til bygg­inga vist­heim­ila og sam­býla

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun áskilur sér rétt til að afla opinberra gagna um félagið, þ.á m. en ekki takmarkað við, hlutafélagaskrá, lánshæfi hjá Creditinfo og birta ársreikninga.