Staða stafrænna húsnæðisáætlana 2022

Í mælaborðinu birtast upplýsingar fyrir öll sveitarfélög landsins. Spá um þróun mannfjölda og áætlaða íbúðaþörf birtist eingöngu fyrir þau sveitarfélög sem hafa skilað inn samþykktri stafrænni húsnæðisáætlun fyrir árið 2022 en notast er við óbreytta stöðu í þeim sveitarfélögum sem ekki hafa skilað inn samþykktri stafrænni húsnæðisáætlun. Óbreytt staða miðast við stöðuna árið 2021. 

Sveitarfélögum gafst kostur á að skila inn þremur sviðsmyndum þ.e. lágspá, miðspá og háspá. Flest sveitarfélög skiluðu inn stafrænni húsnæðisáætlun með þessum þremur sviðsmyndum, en í tilfellum þar sem einungis var skilað inn einni sviðsmynd birtist sú spá undir miðspá.