Úttekt á starfsemi slökkviliða

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) tryggir samræmi eldvarnareftirlits og slökkvistarfs um land allt. Í því skyni skal stofnunin gera sjálfstæðar athuganir og úttektir með því að leiðbeina sveitastjórnum um þær kröfur sem gerðar eru til eldvarnareftirlits og starfsemi slökkviliða samkvæmt 6. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000.

Markmið úttekta er að staðreyna hvort framkvæmd starfs slökkviliða sé í samræmi við lög um brunavarnir, reglugerðum settum á grundvelli þeirra og brunavarnaáætlun sveitafélaga. Koma á framfæri leiðbeiningum til sveitarstjórnar um það sem betur má fara eftir því sem við á.

Til að tryggja samræmi úttekta er stuðst við skoðunarlista byggða á kröfum laga og reglugerðar til starfsemi slökkviliða.

Skýrsla vegna út­tekta á slökkvi­lið­um

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur á árunum 2013-2015 gert úttekt á þeim þáttum í starfssemi slökkviliða sem heyrir undir stofnunina. Úttektin er gerð á grundvelli staðlaðrar skoðunarhandbókar sem byggir á þeim atriðum sem tilgreind eru í lögum og reglugerðum um starfsemi slökkviliða og brunavarnaáætlana þar sem þær liggja fyrir. Tekið er á öllum þáttum sem fram koma í regluverkinu og var bæði fyrirbyggjandi starf og útkallsstyrkur slökkviliðanna skoðaður.

Skýrsla um úttektir á slökkviliðum 2013-2015

Skýrsla um úttektir á slökkviliðum 2013-2015